Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Historie

O historii Vysokého Veselí se dozvíme uceleně ve vynikajícím obsáhlém dvousvazkovém díle Ing. arch. Karla Kuči: Chlumecko a Novobydžovsko - Historie a architektonické památky Pocidliní, vydaném "Společností ochránců památek ve východních Čechách" ve vlastním nakladatelství "Balustráda Hradec Králové" roku 1955. Následující text je doslovným přepisem těch částí díla, jež se týkají historie Vysokého Veselí. Pro získání širšího pohledu, zejména z hlediska architektonického, ale i politického, hospodářského a sídelního, doporučujeme studium výše citovaného díla, které je k dispozici např. v místní lidové knihovně. Text je navíc provázen četnými fotografiemi, které nebylo možné z technických důvodů do této stránky převést. Obrázky zde uvedené pocházejí z jiných zdrojů. Kursivou uvádíme časové členění, které ve většině případů odpovídá názvům jednotlivých kapitol originálu, v nichž se citovaný text nachází.

Zpráva o převzetí dekretu, kterým se ustanovuje Vysoké Veselí opět městem. Dekret byl slavnostně předán našim zástupcům v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 9. října 2007.

Průběh oslav stoletého výročí povýšení Vysokého Veselí na město.

Zajímavé poučení o historii dnes již zrušené trati Smidary - Vysoké Veselí se dočteme na stránce občanského sdružení "Pardubický spolek historie železniční dopravy" Zrušená trať Smidary - Vysoké Veselí.

Historické památky našeho města a nejen blízkého okolí lze vyhledat na internetové stránce hrady.cz

Historie naší více než stoleté lékárny.

Z vyprávění pamětníků - Jiří Patka a jeho vzpomínky

Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů