Zpět na historii

Sto let lékárny ve Vysokém Veselí

Veselí je malé městečko (aktuálně asi 920 obyvatel) v okrese Jičín, které leží mimo hlavní silniční trasy, což ovlivnilo jeho vývoj hlavně v posledních letech. zakladatel lékárny Původně vesnice, později městys, povýšený 10. 2. 1908 Františkem Josefem I. na město. ...... Po únoru 1948 nastala socializace vesnice a v sedmdesátých letech postupně úpadek obce. Byla to taková "vesnička středisková", za socialismu tzv. středisková obec, kde byla škola, zdravotní středisko a lékárna. V roce 1898 byl na místě zbouraného domu postaven dům nový, č. 162 s obchodem, kde byla v roce 1905 zřízena lékárna. Tu založil magistr Karel Šroubek, adjunkt lékárny v Karlíně. V dopisu hejtmanství v Novém Bydžově, adresovaném Obecnímu úřadu ve VV, se mj. píše: " Dávaje o tom úřadu obecnímu věděti, žádám, aby při zařizování tohoto výhradně zdravotnického opatření, jež se ku žádosti a na prospěch obyvatelstva tamního a okolí stalo, co možná pomocným byl". Lékárna přežila obě války. V roce 1931 ji koupil PhMr. Vojtěch Urbášek s manželkou Vlastou. Pan magistr zemřel v roce 1953 a dům byl paní Urbáškové 1.12.1961 "odňat bez náhrady", nebo-li přešel do vlastnictví Československého státu - OÚNZ v Jičíně. Ten tu lékárnu zachoval, od roku 1975 s omezeným provozem. V té době byla z důvodu havarijního stavu provedena oprava střechy, při které byla vyklizena půda a tím nenávratně ztraceny historické předměty z lékárny (stojatky, nádobí, literatura apod.). Původní dřevěný, vyřezávaný nábytek byl "upraven" podle socialistického stylu - všechny ozdoby byly odstraněny a vše natřeno barvou odstínu slonové kosti. ....
V roce 1990 poslal OÚNZ Jičín Místnímu národnímu výboru VV posudek, kde doporučuje demolici a vybudování lékárny nové. Než MNV začal v tehdejší hektické době věc řešit, byla nemovitost vydána dědičce po panu magistru Urbáškovi, dceři, prom. chem. Evě Bergmannové CSc. (v roce 1991). Ta lékárnu provozovat nechtěla, ale na jejím zachování měla zájem a tak mi nemovitost prodala. Od 1.9.1995, 90 let po jejím založení, jsem začala lékárnu provozovat soukromě a snažím se provoz zachovat i v dnešní době. A tak mohla lékárna ve Vysokém Veselí v roce 2005 oslavit 100 let své existence.

PharmDr Alice Dvořáková

Zpět na historii