Zpět na historii

Oslavy stoletého výročí povýšení naší obce na město

Pátého května roku 1908 vystavil vídeňský císařský dvůr listinu, kterou povyšuje Vysoké Veselí na město. V roce 2008 jistě vznikl dobrý důvod toto stoleté výročí oslavit. V poválečných letech naše obec statut města ztratila. Ale v roce 2007 na základě předložení kopií historických dokumentů Poslanecká sněmovna České republiky naší obci opět statut města obnovila. V úterý 9. října 2007 převzali zástupci Vysokého Veselí ustanovující dekret. Slavnostního aktu v prostorách Poslanecké sněmovny se zúčastnili pan Luboš Holman - starosta, a pan Mgr. Vladimír Knížek - zástupce starosty.

Rada města se rozhodla spojit oslavy s konáním tradičního koncertu Vackova Vysokého Veselí. Sobota 28. června byla zvolena za hlavní den oslavných atrakcí s tímto programem:

10:00 - 11:00 - na náměstí - Slavnostní zahájení oslav 100. výročí města Vysoké Veselí - nástup historické jednotky, alegorické předání dekretu císařem Františkem Josefem 1.
11:00 - 16:00 - kulturní dům - promítání krátkého filmu o Vysokém Veselí, výstava Vysoké Veselí v proměnách času
13:00 - 17:00 - za sokolovnou - "Těšíme se na prázdniny" - soutěže pro děti, ukázka práce Policie ČR, zásah hasičů, historický šerm - skupina "Mizerní žoldáci", Carusoshow, diskotéka pro děti
17:00 - 19:30 - kulturní dům - divadelní představení "Osudy dobrého vojáka Švejka" - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyla Hořice
20:00 - za sokolovnou - taneční zábava - hudba Servis - Vokap

Nedělní pokračování oslav proběhlo podle následujícího programu:
9:00 - 10:00
- Kostel sv. Mikuláše Toletínského - slavnostní mše
10:00 - 13:00 - kulturní dům - promítání krátkého filmu o Vysokém Veselí, výstava Vysoké Veselí v proměnách času
14:00 - Koncert Vackovo Vysoké Veselí
Na všech akcích bylo zajištěno občerstvení a stánkový prodej.
 

Slavnostní zahájení oslav - fotogalerie

Fotografie přijíždějícího císaře

Představitel císaře Františka Josefa I. (v modrém kabátě) přijíždí k radnici.

Hostté vystupují

Kočár před radnicí zastavuje a vzácní hosté vystupují.

Zástupce starosty a starosta

Starosta města pan Luboš Holman a jeho zástupce Mgr. Vladimír Knížek očekávají příjezd císaře.

Vojenská jednotka

V dobových uniformách nastoupená vojenská jednotka.

Projev pana starosty

Uvítací projev pana starosty.

Císař povyšuje Vysoké Veselí na město

Představitel císaře předčítá ustavující listinu pro Vysoké Veselí.

Císař při projevu

Veškeré dění oslav natáčel profesionální filmař a DVD záznam je možno zakoupit na městském úřadě.

Čestná salava

Vojenská jednotka odpaluje čestnou salvu.

Čestná salava

Další výstřel, tentokrát zachycen zepředu.

Skupinová fotografie

Skupinová fotografie hlavních aktérů.

Skupinová fotografie

Další záběr skupiny.

Starosta s císařem

Detail zachycující pana starostu s představitelem císaře.

Objížďka kočárem

Na závěr slavnostního aktu objíždějí hlavní představitelé kolem náměstí.

Hasiči

Za kočárem se řadí průvod, který zahajují hasiči v historických slavnostních uniformách.

Hasiči a historická stříkačka

Nestoři hasičů nasedli na historickou stříkačku.

Hasiči a historická stříkačka

Tuto starou stříkačku na ruční pohon zrekonstruovali mladí členové hasičského sboru a v současné době je plně funkční.

Dobrý voják Švejk

Průvodu se účastní celá řada postav ze zdramatizovaného románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Představení se konalo večer v kulturním domě v provedení hořických ochotníků.

Pepek Vyskoč

Na obrázku máme představitele Pepka Vyskoče.

Stánky

Stánkový prodej na náměstí.

Sortiment prodávaného zboží

Prodávalo se vše možné.

Umělecký kovář

Umělecký kovář předvádí svůj um.

Výkovky

Výrobky kovářské dílny.

Občerstvení

Při únavě přišlo vhod občerstvení.

Atrakce pro děti

Ani na děti se nezapomnělo.

 

Vysoké Veselí v proměnách času

Výstava

V kulturním domě zaujala návštěvníky poutavá výstava.

Historické snímky Vysokého Veselí

Vystaveny byly kopie historických snímků z regionálního muzea v Jičíně. O uspořádání výstavy se zasloužila především paní Ing. Marie Kulhánková se svými spolupracovníky.

Výstava

Mnohé snímky pocházejí ze soukromé sbírky Bohuslava Špačka, která je nyní uložena v regionálním muzeu v Jičíně.

Historické kroniky Vysokého Veselí

Z okresního archivu v Jičíně byly zapůjčeny k vystavení historické kroniky (v pozadí) a také velmi cenný a vzácný originál listiny vídeňského císařského dvora (v popředí). Touto listinou se povyšuje Vysoké Veselí na město.

Městský znak

Listina je rozevřena na stránce s vyobrazením městského znaku. Manipulace se vzácnou listinou i s dalšími vystavenými kronikami byla povolena pouze v bílých rukavičkách.

Pečeť

Pravost listiny potvrzuje pečeť císařského dvora chráněná mosazným pouzdrem.

Podpisy

Poslední strana obsahuje podpisy císaře, ministra vnitra a ministerského rady. Pozoruhodné je, že všichni se podepsali česky.

Promítání

V sále kulturního domu se promítal krátký film o Vysokém Veselí, úvodního slova se ujal pan Jiří Patka.

 

Odpoledne za sokolovnou - Těšíme se na prázdniny

Dětské hry

Pro děti byl připraven pestrý program soutěží.

Dětská soutěž

Závod v přenášení vajíček.

Střelbnice

Starší děti se zúčastnily soutěže ve střelbě ze vzduchovky.

Historická stříkačka

Hasiči předvádějí historickou stříkačku.

Proud vody

Věřili byste, že takový proud vody pochází ze starobylé ruční stříkačky?

Vojenská jednotka

Ano, ale za perného úsilí šesti zdatných chlapů.

Požár

Simulace požáru.

Hašení požáru

Proud vody z moderního hasičského auta likviduje požár během několika vteřin. Ukázku předvádí družstvo mladých hasičů, ve kterém se školí i řada statečných dívek.

Policejní pes

Příslušník policie předvádí služebního psa.

Útok psa

Útok policejního psa na figuranta.

Policejní auto

Zvědavost návštěvníků také upoutalo vybavení policejních aut.

Policie a děti

Testování neprůstřelných vest.

Historický šerm

Ukázka historického šermu v podání "Mizerných žoldáků".

Mizerní žoldáci

Také Mizerní žoldáci zaujali četné publikum.

 

Nedělní pokračování oslav - Vackovo Vysoké Veselí

Zahájení koncertu

V úvodu koncertu tradičně vítá pan starosta Luboš Holman diváky, vzácné hosty a účinkující. Krátce připomíná historii konání koncertů a nakonec poděkuje pořadatelům a všem sponzorům.

Karel Vydra konferenciér

Slova se ujímá konferenciér pořadu Karel Vydra.

První skladba

Koncert zahájen řízným pochodem Františka Kmocha "Muziky muziky" za řízení šéfdirigenta Josefa Maršíka.

Tabule

Hostující orchestr se představuje na vystavené tabuli.

Diváci

Diváci spokojeně naslouchají.

Lípy

Hlediště je v letním počasí příjemně zastíněno mohutnými lípami.

Čestné občanství

V průběhu koncertu bylo předáno paní JUDr. Jarmile Kučerové, dceři skladatele Karla Vacka, čestné občanství města Vysokého Veselí.

Předání čestného občanství

Pan starosta Luboš Holman spolu se zástupcem Mgr. Vladimírem Knížkem při předávání čestného občanství paní doktorce Jarmile Kučerové.

Pokračování koncertu

Koncert pokračuje.

Sólo pozounistů

Sólo pozounistů.

Zpěváci

Ve většině skladeb se zpívalo.

Závan větru

Někdy se musí noty při závanu větru přidržet.

Pohled odzadu

Dnes se ani dechová hudba neobejde bez mnoha mikrofonů a elektronického zesílení zvuku.

Počasí

Záběr na sousední rybník dokumentuje, že počasí oslavám tentokrát přálo. 

Zpět na historii