Zpět

Převzetí dekretu o znovunabytí statutu města
V úterý 9. října 2007 převzali zástupci Vysokého Veselí  výše uvedený dekret, ustanovující naší obci opět statut města. Stalo se tak na základě předložení kopií historického dokumentu z pátého května roku 1908, tj. " Listiny císařského vídeňského dvora", povyšující Vysoké Veselí na město.

Slavnostního aktu v prostorách Poslanecké sněmovny České republiky, který započal v 11 hodin dopoledne, se zúčastnili pan Luboš Holman - starosta, a pan Mgr. Vladimír Knížek - zástupce starosty.

Průběh slavnostního předávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nám přiblíží nejlépe následující snímky:


Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček (vpravo) předává dekret
o znovunabytí statutu města starostovi panu Luboši Holmanovi.Pan starosta Luboš Holman přebírá dekret z rukou předsedy PSP ČR.


Slavnostní přípitek s předsedou PSP ČR.


Na snímku v pořadí zleva jsou: předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček,  zástupce starosty  Mgr. Vladimír Knížek, starosta  Luboš Holman a  1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová.


Starosta, nyní již města Vysokého Veselí, pan Luboš Holman s ustavujícím dekretem.


Zástupce starosty Vysokého Veselí, pan Mgr. Vladimír Knížek s ustavujícím dekretem.


Skupina zástupců povýšených obcí na města, nebo městyse, uprostřed spolu s předsedou PSP ČR Ing. Miloslavem Vlčkem a 1. místopředsedkyní PSP ČR Miroslavou Němcovou.
Zpět