znak panorama
 Úvodní stránka ► Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti

Město Vysoké Veselí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky:
http://www.vysokeveseli.cz/

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zněním zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, neboť obsahují v archivech dokumenty skenované z papíru. Tyto dokumenty typu PDF jsou ve formě obrázku a uživatel asistivní technologie se s jeho obsahem nemusí seznámit. Nová digitalizace těchto dokumentů by byla příliš nákladná.

Další formáty
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Zobrazí se na nové kartě prohlížeče. Formát PDF je možno uložit na mistní disk a k prohlížení těchto dokumentů zdarma stáhnout Acrobat Reader. Tyto dokumenty lze snadno tisknout. V řadě webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení i tisku výše uvedeného formátu dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 6. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 25. 6. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu a technického provozovatele
Městský úřad Vysoké Veselí
Mírové náměstí 9
507 03 Vysoké Veselí
+420 493 520 249
mesto@vysokeveseli.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpět