Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Úřední deska
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Vysoké Veselí inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 33 kB)
 2. Projekt "Sportem proti rasismu a předsudkům – workoutové hřiště"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 72 kB)
 3. Projekt "Zateplení budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [04.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 266 kB)
 4. Projekt "Pořízeni decentrální vzduchotechniky do budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [06.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 143 kB)
 5. Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí"
  [29.03.2022 - 31.12.2025] (pdf 73 kB)
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 27. 2. 2023  
  [11.03.2023 - 31.12.2023] (pdf 103 kB)
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 29. 5. 2023  
  [05.06.2023 - 31.12.2023] (pdf 94 kB)
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2023
  [16.12.2022 - 31.12.2024]
 2. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2022
  [14.12.2021 - 31.12.2023]
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026  
  [21.11.2022 - do schválení] (pdf 100 kB)
 4. Schválený střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 - 2023  
  [29.11.2019 - do aktualizace] (pdf 112 kB)
 5. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 - 2024  
  [16.12.2020 - do aktualizace] (pdf 99 kB)
 6. Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2023 - 2025  
  [14.12.2021 - do aktualizace] (pdf 58 kB)
 7. Na Monitoru Ministerstva financí jsou zveřejněné rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění
  [11.11.2019 - bez časového omezení]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf nebo *.doc
Informace městského úřadu
 1. Schválený Závěrečný účet za rok 2022 města Vysokého Veselí
  [02.06.2023 - 30.06.2024] (pdf 1451 kB)
 2. Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vysoké Veselí
  [04.05.2023 - 15.06.2023] (pdf 272 kB)
 3. Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Veselská Lhota
  [04.05.2023 - 15.06.2023] (pdf 272 kB)
 4. Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci
  [12.03.2019 - do rozhodnutí o pronájmu] (pdf 88 kB)
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o dílo: Tesařské a pokrývačské práce na č.p. 183  
  [19.08.2022 - 31.12.2022] (pdf 38 kB)
 2. Smlouva o dílo: Nová zateplená fasáda na bodově č.p. 23  
  [16.08.2022 - 31.12.2022] (pdf 38 kB)
 3. Smlouva o dílo: Tesařské a pokrývačské práce na č.p. 23  
  [12.07.2022 - 31.12.2022] (pdf 38 kB)
 4. Smlouva o dílo: Město Vysoké Veselí - Nová fasáda na márnici  
  [30.05.2022 - 31.12.2022] (pdf 38 kB)
 5. Smlouva o dílo: „Město Vysoké Veselí - Oprava tří místních komunikací“  
  [14.04.2022 - 31.12.2022] (pdf 255 kB)
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Os/012/2022 - Oprava tří místních komunikací   [02.08.2022 - 31.12.2022] (pdf 220 kB)
 7. Program zlepšování kvality ovzduší   [28.02.2022 - do aktualizace] (pdf 6119 kB)
 8. Informace občanům o odpadovém hospodářství města rok 2021  
  [20.02.2022 - do aktualizace] (pdf 57 kB)
 9. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2022   [07.02.2022 - 28.02.2025] (pdf 1695 kB)
 10. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v kú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota   [30.09.2021 - 30.09.2022] (pdf 314 kB)
 11. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2021   [20.07.2021 - 31.12.2024] (pdf 51 kB)
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké Veselí pro TJ Sokol
  [27.05.2021 - 31.12.2022 (pdf 55 kB)
 13. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2020   [20.02.2020 - 31.03.2023] (pdf 767 kB)
 14. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2019   [19.11.2019 - 31.03.2022] (pdf 830 kB)
 15. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 16. Územní plán města Vysoké Veselí - úplné znění po Změně č. 1“.  
  [09.09.2021 - do aktualizace]
 17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  [16.08.2017 - trvale] (pdf 1701 kB)
 18. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.2006 - do aktualizace] (pdf 59 kB)
Dokumenty svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
 1. Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2022 - návrh
  [01.06.2023 - 19.06.2023] (pdf 2970 kB)
 2. Oznámení svazku obcí Mikroregionu Podchlumí o povinně zveřejňovaných dokumentech
  [31.11.2022 - do aktualizace] (pdf 218 kB)
 3. Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2023 a kontrola vnitrovýkazových vazeb
  [04.11.2022 - 22.11.2022] (pdf 621 kB)
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022-2024
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 41 kB)
 5. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace] (pdf 39 kB)
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu
 3. Archiv informačních dokumentů svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů