Schválený územní plán města Vysoké Veselí

 Úvodní stránka ►  Úřední deska ► Schválený územní plán města Vysoké Veselí
 1. Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Vysoké Veselí   [pdf 28 kB]
 2. Textová část   [pdf 2254 kB]
 3. Výkres základního členění území   [pdf 3427 kB]
 4. Hlavní výkres   [pdf 3944 kB]
 5. Výkres koncepce technické infrastruktury   [pdf 4094 kB]
 6. Koordinační výkres   [pdf 8267 kB]
 7. Výkres širších vztahů   [pdf 799 kB]
 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   [pdf 7643 kB]
 9. Vyhodnocení vlivů koncepce "Územního plánu města Vysoké Veselí" na životní prostředí   [pdf 2076 kB]
 10. Přílohy k vyhodnocení vlivů na životní prostředí   [pdf 3240 kB]
 11. Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Vysoké Veselí“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti   [pdf 10701 kB]
Zpět
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů