Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2013

 Úvodní stránka ►  Úřední deska ►  Archiv informačních dokumentů ► Závěrečný účet města Vysoké Veselí
 1. Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2013   [pdf 44]
 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy 2013   [pdf 49]
 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje 2013   [pdf 53]
 4. Skutečné příjmy a výdaje 2011 - 2013, financování 2013, monitoring obcí   [pdf 49]
 5. Pohledávky k 31.12.2013, závazky k 31.12.2013, stav úvěrů a půjček k 31.12.2013   [pdf 41]
 6. Jmění, peněžní a ostatní fondy, stavy na běžných účtech a termínované vklady   [pdf 41]
 7. Přehled dotací   [pdf 44]
 8. Podíl pohledávek, závazků, a zastaveného majetku   [pdf 36]
 9. Majetek k 31.12.2013   [pdf 34]
 10. Výkaz hodnocení plnění rozpočtu města Vysoké Veselí   [pdf 170]
 11. Základní škola a Mateřská škola Vysoké Veselí - rozvaha   [pdf 49]
 12. Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Veselí   [pdf 39]
 13. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Veselí   [pdf 144]
 14. Přílohy Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Veselí   [pdf 270]
Zpět
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů