Úvodní stránka ►  Úřední deska ► Archiv ...

Archiv informačních dokumentů městského úřadu

Vyvěšeno  -  staženo

2024
16.02.2024 - 27.02.2024  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 26. února 2024 [pdf 49 kB]
18.03.2024 - 26.03.2024  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 25. března 2024 [pdf 48 kB]
21.03.2024 - 21.04.2024  KoPÚ Veselská Lhota - oznámení [pdf 294 kB]
21.03.2024 - 21.04.2024  KoPÚ Veselská Lhota - rozhodnutí [pdf 460 kB]
15.04.2024 - 15.05.2024  Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 [pdf 80 kB]
23.04.2024 - 08.06.2024  Oznámení pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 [pdf 44 kB]
26.04.2024 - 31.05.2024  Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 [pdf 67 kB]
26.04.2024 - 31.05.2024  Informační leták FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Zasílání poštovních poukázek [pdf 124 kB]
26.04.2024 - 31.05.2024  Informační leták FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Hromadný předpisný seznam [pdf 104 kB]
17.05.2024 - 20.06.2024  Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 města Vysokého Veselí [pdf 1145 kB]
29.05.2024 - 11.06.2024  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 10. června 2024 [pdf 49 kB]

2023
06.01.2023 - 15.02.2023  Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy „ptačí chřipky“ [pdf 283 kB]
15.01.2023 - 15.03.2023  Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. kole ve Vysokém Veselí [pdf 173 kB]
16.01.2023 - 16.03.2023  Veřejná nabídka prodeje pozemku [pdf 128 kB]
20.02.2023 - 28.02.2023  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 27. února 2023 [pdf 158 kB]
13.04.2023 - 09.05.2023  Zápis MŠ 2023 – leták [pdf 235 kB]
13.04.2023 - 09.05.2023  Zápis MŠ 2023 – informace pro rodiče [pdf 452 kB]
02.05.2023 - 02.06.2023  Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 města Vysokého Veselí [pdf 4782 kB]
04.05.2023 - 15.06.2023  Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 272 kB]
04.05.2023 - 15.06.2023  Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Veselská Lhota [pdf 272 kB]
19.05.2023 - 30.05.2023  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 29. května 2023 [pdf 157 kB]
02.06.2023 - 20.06.2024  Schválený Závěrečný účet za rok 2022 města Vysokého Veselí [pdf 1451 kB]
26.06.2023 - 18.07.2023  Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 247 kB]
26.06.2023 - 18.07.2023  Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veselská Lhota [pdf 246 kB]
28.06.2023 - 21.07.2023  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku č. 690/1 v k.ú. Vysoké Veselí [pdf 564 kB]
20.07.2023 - 20.08.2023  Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek [pdf 202 kB]
10.08.2023 - 10.09.2023  KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota - záznam ze závěrečného jednání [pdf 252 kB]
18.08.2023 - 29.08.2023  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 28. srpna 2023 [pdf 48 kB]
02.10.2023 - 02.11.2023  KoPÚ v k.ú. Velešice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků [pdf 425 kB]
06.10.2023 - 06.11.2023  KoPÚ Vysoké Veselí - oznámení [pdf 259 kB]
06.10.2023 - 06.11.2023  KoPÚ Veselská Lhota - oznámení [pdf 259 kB]
09.11.2023 - 01.12.2023  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2027 [pdf 123 kB]
20.11.2023 - 28.11.2023  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 27. listopadu 2023 [pdf 50 kB]
27.11.2023 - 31.12.2023  Smlouva o dílo: Zednické práce na úpravě bytu v č.p. 9 na MěÚ [pdf 39 kB]
29.11.2023 - 29.12.2023  Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č.1/2023 [pdf 207 kB]
29.11.2023 - 29.12.2023  Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č.2/2023 [pdf 209 kB]
29.11.2023 - 29.12.2023  Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č.3/2023 [pdf 208 kB]
29.11.2023 - 29.12.2023  Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č.4/2023 [pdf 208 kB]

2022
01.01.2022 - 31.12.2023  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2022
25.02.2022 - 08.03.2022  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 7. března 2022 [pdf 49 kB]
28.02.2022 - 30.03.2022  Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého [pdf 529 kB]
04.03.2022 - 04.04.2022  Výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského [pdf 63 kB]
12.03.2022 - 31.03.2022  Žádost o připomínky k návrhu stávající lokality CZ0523273 Javorka a Cidlina – Sběř [pdf 2736 kB]
12.03.2022 - 31.03.2022  Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0520184 Veselský háj [pdf 2115 kB]
16.03.2022 - 25.04.2022  Záměr Města Vysoké Veselí prodeje stavebních pozemků [pdf 65 kB]
16.03.2022 - 25.04.2022  Nabídka koupě pozemku ve Městě Vysoké Veselí [pdf 19 kB]
30.03.2022 - 15.05.2022  Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022 v Jičíně 2. května 2022“ [pdf 556 kB]
21.04.2022 - 30.05.2022  Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 [pdf 80 kB]
02.05.2022 - 30.06.2022  Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého [pdf 3845 kB]
04.05.2022 - 02.06.2022  Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 města Vysokého Veselí [pdf 3417 kB]
04.05.2022 - 31.03.2023  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu [pdf 61 kB]
14.04.2022 - 31.12.2022  Smlouva o dílo: „Město Vysoké Veselí - Oprava tří místních komunikací“ [pdf 255 kB]
12.05.2022 - 31.05.2022  Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek [pdf 275 kB]
16.05.2022 - 31.08.2022  Dotační program - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti [pdf 2823 kB]
22.05.2022 - 31.08.2022  Pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu [pdf 428 kB]
24.05.2022 - 01.06.2022  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 1. června 2022 [pdf 49 kB]
30.05.2022 - 31.12.2022  Smlouva o dílo: Město Vysoké Veselí - Nová fasáda na márnici [pdf 38 kB]
02.06.2022 - 02.06.2023  Schválený Závěrečný účet za rok 2021 města Vysokého Veselí [pdf 3417 kB]
03.06.2022 - 31.12.2022  Náborový plakát Policie České Republiky [pdf 8199 kB]
04.07.2022 - 31.07.2022  Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 172 kB]
12.07.2022 - 21.07.2022  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 20. 7. 2022 [pdf 47 kB]
12.07.2022 - 31.12.2022  Smlouva o dílo: Tesařské a pokrývačské práce na č.p. 23 [pdf 38 kB]
02.08.2022 - 31.12.2022  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Os/012/2022 - Oprava tří místních komunikací [pdf 220 kB]
16.08.2022 - 31.12.2022  Smlouva o dílo: Nová zateplená fasáda na bodově č.p. 23 [pdf 38 kB]
19.08.2022 - 31.12.2022  Smlouva o dílo: Tesařské a pokrývačské práce na č.p. 183 [pdf 38 kB]
13.09.2022 - 31.12.2022  Veřejná nabídka prodeje pozemků [pdf 72 kB]
19.09.2022 - 30.09.2022  Oznámení doby a místa konání voleb [pdf 47 kB]
25.09.2022 - 30.10.2022  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí konané dne 23.09 - 24.09.2022 [pdf 68 kB]
25.09.2022 - 30.10.2022  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23.09 - 24.09.2022 [pdf 163 kB]
27.09.2022 - 02.10.2022  Oznámení doby a místa konání voleb do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo [pdf 51 kB]
01.10.2022 - 30.10.2022  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo [pdf 75 kB]
11.10.2022 - 20.10.2022  Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vysoké Veselí [pdf 82 kB]
27.10.2022 - 31.03.2023  Veřejná nabídka prodeje pozemku číslo st. 192 [pdf 71 kB]
01.11.2022 - 30.11.2022  Vyhlášení výběrového řízení na funkci „Vedoucí stavebního úřadu" ve Vysokém Veselí [pdf 59 kB]
21.11.2022 - 16.12.2022  Návrh rozpočtu na rok 2023 [pdf 267 kB]
21.11.2022 - 16.12.2022  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026 [pdf 100 kB]
28.11.2022 - 08.12.2022  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 7. prosince 2022 [pdf 49 kB]
29.11.2022 - 31.12.2022  Prodej pozemku 491/16 [pdf 64 kB]
14.12.2022 - 31.03.2023  Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy „ptačí chřipky“ [pdf 466 kB]
29.12.2022 - 25.01.2023  Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla [pdf 57 kB]
29.12.2022 - 14.01.2023  Oznámení volby prezidenta republiky v roce 2023 [pdf 47 kB]

2021
01.01.2021 - 31.12.2022  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2021
01.01.2021 - 30.06.2021  Krizová opatření vlády České republiky
11.01.2021 - 31.01.2022  Zahájení aktualizace map bonitovaných půdně ekologických jednotek [pdf 282 kB]
14.01.2021 - 28.02.2021  Dopravní značení [pdf 48 kB]
14.01.2021 - 28.02.2021  Nabídka nových stavebních parcel ve Vysokém Veselí [pdf 143 kB]
12.02.2021 - 24.03.2021  Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Vysoké Veselí
18.02.2021 - 15.05.2021  Sčítaní lidu, domů a bytů - průvodní dopis [pdf 117 kB]
18.02.2021 - 15.05.2021  Oznámení o sčítaní lidu, domů a bytů - informační leták [pdf 453 kB]
02.03.2021 - 11.03.2021  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 10. března 2021 [pdf 48 kB]
03.03.2021 - 20.03.2021  Uzavření pošty od 3. března do 16. března 2021 [pdf 49 kB]
08.03.2021 - 30.03.2021  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v hasičské zbrojnici [pdf 65 kB]
09.03.2021 - 31.03.2021  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota-informace [pdf 49 kB]
26.03.2021 - 30.04.2021  Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy [pdf 557 kB]
01.04.2021 - 11.04.2021  Revize kotlů a komínů, čištění komínů - možnost objednání [pdf 559 kB]
01.04.2021 - 30.04.2021  Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 144 kB]
01.06.2021 - 08.06.2021  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 7. června 2021 [pdf 50 kB]
20.04.2021 - 30.05.2021  Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 [pdf 77 kB]
20.04.2021 - 30.05.2021  Veřejná výhláška o placení daně z nemovitostí [pdf 80 kB]
22.04.2021 - 30.05.2021  Veřejná nabídka pronájmu pozemku č. 73/1 [pdf 71 kB]
28.04.2021 - 30.05.2021  Ukončení mimořádných veterinárních opatření [pdf 350 kB]
11.05.2021 - 30.05.2021  Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 201 kB]
12.05.2021 - 30.06.2021  Návrh závěrečného účtu za rok 2020 města Vysokého Veselí [pdf 1158 kB]
13.05.2021 - 30.05.2021  Veřejná nabídka prodeje pozemků [pdf 1122 kB]
27.05.2021 - 31.12.2022  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké Veselí pro TJ Sokol [pdf 55 kB]
09.06.2021 - 29.06.2021  Pozvánka na úvodní jednání o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Veselská Lhota [pdf 82 kB]
09.06.2021 - 29.06.2021  Pozvánka na úvodní jednání o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vysoké Veselí [pdf 81 kB]
02.06.2021 - 16.07.2021  Záměr Města Vysoké Veselí prodeje stavebních pozemků [pdf 54 kB]
11.06.2021 - 16.07.2021  Schválený závěrečný účet za rok 2020 města Vysokého Veselí [pdf 6078 kB]
18.06.2021 - 02.06.2022  Informační leták Oblasní charity Jičín [pdf 64 kB]
29.06.2021 - 30.07.2021  Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji [pdf 2292 kB]
17.08.2021 - 15.11.2021  Informace o kotlíkových dotací, které budou poskytovány v roce 2022 [pdf 143 kB]
27.08.2021 - 31.03.2023  Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem [pdf 110 kB]
31.08.2021 - 09.09.2021  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 8. září 2021 [pdf 31 kB]
09.09.2021 - 15.11.2021  Aukční řád platný od 14. 6. 2021 [pdf 314 kB]
09.09.2021 - 15.11.2021  Aukční vyhláška na stavební parcelu a rodinný dům č.p. 281 [pdf 154 kB]
15.09.2021 - 15.11.2021  Záznam SPÚ z úvodního jednání v řízení o komplexních pozemkových úpravách [pdf 72 kB]
30.09.2021 - 30.09.2022  Oznámení o vyložení soupisu nároků vlast. pozemků v kú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota [pdf 314 kB]
07.10.2021 - 12.11.2021  Záměr Města Vysoké Veselí - prodej stavebních pozemků [pdf 54 kB]
10.10.2021 - 15.11.2021  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vysokém Veselí [pdf 168 kB]
22.10.2021 - 31.11.2021  Veřejná nabídka pronájmu zemědělských pozemků [pdf 104 kB]
15.11.2021 - 15.08.2022  Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 [pdf 85 kB]
15.11.2021 - 15.08.2022  Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022 [pdf 65 kB]
15.11.2021 - 15.08.2022  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu [pdf 60 kB]
24.11.2021 - 31.12.2021  Veterinární opatření k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky" [pdf 335 kB]
30.11.2021 - 08.12.2021  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 8. prosince 2021 [pdf 49 kB]
10.12.2021 - 31.12.2023  Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Veselí č.1/2021 [pdf 64 kB]

2020
01.01.2020 - 31.12.2021  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2020
27.01.2020 - 15.02.2020  Veřejná nabídka na uzavření směnné smlouvy s doplatkem [pdf 104 kB]
27.01.2020 - 15.02.2020  Oznámení o lokální aplikaci přípravku Stutox II  [pdf 414 kB]
03.02.2020 - 15.02.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 12. února 2020 [pdf 75 kB]
16.03.2020 - 07.04.2020  Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vysoké Veselí [pdf 48 kB]
04.05.2020 - 12.05.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 11. května 2020 [pdf 76 kB]
21.05.2020 - 24.06.2020  Návrh Závěrečného účtu města na rok 2019 [pdf 2031 kB]
12.06.2020 - 24.06.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva úterý 23. června 2020 [pdf 49 kB]
27.07.2020 - 12.08.2020  Výzva k podání nabídky malého rozsahu [pdf 328 kB]
03.07.2020 - 31.07.2020  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Veselská Lhota [pdf 101 kB]
23.07.2020 - 04.08.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na úterý 3. srpna 2020 [pdf 48 kB]
17.08.2020 - 04.10.2020  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [pdf 42 kB]
18.08.2020 - 31.12.2023  Projekt "Vysoké Veselí inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa" [pdf 33 kB]
18.08.2020 - 31.12.2023  Projekt "Sportem proti rasismu a předsudkům – workoutové hřiště" [pdf 72 kB]
02.09.2020 - 31.12.2021  Smlouva o dílo "Workoutové hřiště" [pdf 122 kB]
11.09.2020 - 27.08.2021  Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem [pdf 89 kB]
30.09.2020 - 08.10.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 7. října 2020 [pdf 48 kB]
05.09.2020 - 30.10.2020  Oznámení výsledků hlasování voleb do zastupitelstva kraje [pdf 50 kB]
21.10.2020 - 30.11.2020  Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 157 kB]
24.10.2020 - 30.11.2020  Přechodné dopravní značení na silnici Vysoké Veselí - Sběř [pdf 872 kB]
27.10.2020 - 31.12.2020  Aktuální epidemiologická situace v ČR k 25. 10. 2020 [pdf 5128 kB]
03.11.2020 - 15.02.2021  Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vysoké Veselí [pdf 26 kB]
25.11.2020 - 16.12.2020  Návrh rozpočtu na rok 2021 a seznamu poskytnutých dotací v roce 2021 [pdf 125 kB]
25.11.2020 - 16.12.2020  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2022 - 2024 [pdf 99 kB]
04.12.2020 - 15.12.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 14. prosince 2020 [pdf 49 kB]

2019
01.01.2019 - 31.12.2020  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2019
25.01.2019 - 15.02.2019  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 491/41 [pdf 105 kB]
25.02.2019 - 05.03.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 4. března 2019 [pdf 77 kB]
28.03.2019 - 28.04.2019  Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků [pdf 3930 kB]
29.04.2019 - 26.05.2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [pdf 91 kB]
06.05.2019 - 03.06.2019  Návrh závěrečného účtu města Vysoké Veselí za rok 2018 [pdf 15684 kB]
07.05.2019 - 30.05.2019  Veřejná nabídka pronájmu pozemku č. 179/50 [pdf 106 kB]
22.05.2019 - 30.05.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 29. května 2019 [pdf 77 kB]
28.05.2019 - 30.06.2019  Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 486 kB]
28.05.2019 - 30.06.2019  Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané 24.05 a 25.05.2019 ve V. Veselí [pdf 189 kB]
03.06.2019 - 30.09.2019  Shválený závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2018 [pdf 15064 kB]
05.06.2019 - 29.06.2020  Opatření obecné povahy při nedostatku vody [pdf 294 kB]
26.06.2019 - 15.07.2019  Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 647 kB]
08.08.2019 - 09.09.2019  Veřejná nabídka prodeje automobilu A30 DVS 12 [pdf 108 kB]
20.08.2019 - 29.08.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 28. srpna 2019 [pdf 77 kB]
12.09.2019 - 22.10.2019  Výzva občanům vlastnící nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem [pdf 44 kB]
12.09.2019 - 11.09.2020  Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru VV [pdf 44 kB]
23.09.2019 - 10.10.2019  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku č. 630/1 o výměře 63 m2 [pdf 77 kB]
11.11.2019 - 31.12.2019  Návrh rozpočtu roku 2020 [pdf 94 kB]
11.11.2019 - 29.11.2019  Návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021 - 2023 [pdf 112 kB]
19.11.2019 - 28.11.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. listopadu 2019 [pdf 76 kB]
19.11.2019 - 31.03.2022  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2019 [pdf 830 kB]
29.11.2019 - 31.12.2023  Schválený střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 - 2023 [pdf 112 kB]

2018
01.01.2018 - 31.12.2019  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2018
02.01.2018 - 28.01.2018  Informace o volbě prezidenta České republiky [pdf 88 kB]
13.01.2018 - 25.02.2018  Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. a 2. kole ve Vysokém Veselí [pdf 552 kB]
26.02.2018 - 31.03.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku [pdf 86 kB]
13.02.2018 - 04.03.2018  Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (12.02.2018) [pdf 122 kB]
06.03.2018 - 15.03.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 14. března 2018 [pdf 74 kB]
09.03.2018 - 30.05.2018  Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 539 kB]
09.03.2018 - 30.05.2018  Projednání zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 84 kB]
19.03.2018 - 06.04.2018  Rekonstrukce bytového domu č. p. 159 [pdf 1864 kB]
19.03.2018 - 31.12.2021  Projekt "Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů" [pdf 69 kB]
12.03.2018 - 17.04.2018  Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřská školy [pdf 63 kB]
04.05.2018 - 30.06.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku [pdf 96 kB]
09.05.2018 - 10.01.2019  Informační leták ke svozu komunálního odpadu [pdf 35 kB]
11.05.2018 - 30.06.2019  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2017 [pdf 6006 kB]
22.05.2018 - 15.07.2018  Ukončení mimořádných veterinárních opatření pro včelstva [pdf 248 kB]
24.05.2018 - 15.07.2018  Informace GDPR - zpracování osobních údajů městským úřadem Vysoké Vesel [pdf 102 kB]
29.05.2018 - 15.07.2018  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku č. 690/1 v k.ú. Vysoké Veselí [pdf 87 kB]
04.06.2018 - 15.06.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 12. června 2018 [pdf 76 kB]
25.06.2018 - 15.07.2018  Záměr města Vysoké Veselí darovat Královéhradeckému kraji pozemek o výměře 120 m2 [pdf 86 kB]
29.06.2018 - 15.10.2018  Oznámení pro volby do zastupitelstva města [pdf 85 kB]
26.07.2018 - 07.09.2018  Rozh. hejtmana Královéhradeckého kraje o období mimořádných klimatických podmínek [pdf 113 kB]
29.07.2018 - 16.08.2018  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v hasičské zbrojnici ve Vysokém Veselí [pdf 88 kB]
30.07.2018 - 31.08.2018  Veřejná vyhláška - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje [pdf 659 kB]
01.08.2018 - 05.06.2019  Zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť [pdf 341 kB]
31.08.2018 - 15.09.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 10. září 2018 [pdf 75 kB]
31.08.2018 - 30.09.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 109 kB]
07.09.2018 - 15.10.2018  Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek [pdf 105 kB]
17.09.2018 - 15.10.2018  Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 128 kB]
20.09.2018 - 07.10.2018  Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce [pdf 91 kB]
07.10.2018 - 10.01.2019  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2018 [pdf 98 kB]
24.10.2018 - 10.01.2019  Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vysoké Veselí [pdf 121 kB]
12.11.2018 - 10.01.2019  Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 131 kB]
22.11.2018 - 31.12.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 106 kB]
27.11.2018 - 31.12.2018  Návrh rozpočtu roku 2019 [pdf 396 kB]
03.12.2018 - 11.12.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 10. prosince 2018 [pdf 76 kB]
10.12.2018 - 31.12.2018  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) [pdf 88 kB]
12.12.2018 - 31.01.2019  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o odpadech [pdf 71 kB]
13.12.2018 - 26.02.2019  Výběrové řízení na pozici hlavní účetní města [pdf 117 kB]

2017
03.01.2017 - 02.01.2019  Rozpočet a rozpočtová opatření 2017
03.01.2017 - 03.01.2020  Dodatek smlouvy o výpomoci z rozpočtu Mikroreg. Podchl. spolku MAS Podchlumí" [pdf 508 kB]
03.01.2017 - 03.01.2020  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova" [pdf 408 kB]
05.01.2017 - 20.05.2017  Veřejná vyhláška návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí [pdf 63 kB]
05.01.2017 - 31.07.2017  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí [pdf 238 kB]
26.01.2017 - 24.02.2017  Písemná výzva k podání nabídky [pdf 105 kB]
01.02.2017 - 01.02.2020  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Char. peč. služby na rok 2017 [pdf 802 kB]
14.02.2017 - 14.04.2019  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 2. 2017 [pdf 32 kB]
24.02.2017 - 07.03.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 6. března 2017 [pdf 48 kB]
20.03.2017 - 30.01.2020  Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí [pdf 162 kB]
20.03.2017 - 20.01.2020  Smlouva o dílo "Oprava hygienických zařízení v budově ZŠ ve Vysokém Veselí" [pdf 681 kB]
21.03.2017 - 11.11.2019  Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019 [pdf 341 kB]
18.04.2017 - 27.04.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. dubna 2017 [pdf 48 kB]
25.04.2017 - 17.05.2017  Výzva k podání nabídky - Dětské Hřiště v MŠ Vysoké Veselí [pdf 154 kB]
26.04.2017 - 31.12.2017  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2016 [pdf 9120 kB]
26.04.2017 - 30.05.2017  Oznámení včelařům o opatřeních v ochranném pásmu MVP v okolí obce Butoves [pdf 257 kB]
27.04.2017 - 30.05.2017  Výzva k podání nabídky na zakázku "Dětské hřiště v MŠ Vysoké Veselí" [pdf 154 kB]
05.05.2017 - 20.06.2017  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016 [pdf 3525 kB]
17.05.2017 - 17.05.2018  Smlouva o provedení díla "Školní zahrada" [pdf 3196 kB]
19.05.2017 - 17.10.2017  Veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor v č.p. 2 (kulturní dům) [pdf 91 kB]
25.05.2017 - 25.06.2017  Smlouva o provedení díla "Školní zahrada" [pdf 3928 kB]
22.06.2017 - 31.07.2017  Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí [pdf 666 kB]
22.06.2017 - 31.07.2017  Uzavírka silnice v prostoru mostu přes mlýnský náhon - prodloužení platnosti [pdf 1031 kB]
14.07.2017 - 25.07.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 24. července 2017 [pdf 395 kB]
14.07.2017 - 30.09.2017  Nařízení Rady města Vysoké Veselí [pdf 38 kB]
16.08.2017 - 20.09.2017  Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu [pdf 652 kB]
12.09.2017 - 30.09.2018  Projekt "Školní zahrada" [pdf 387 kB]
20.09.2017 - 22.11.2017  Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém Kraji [pdf 454 kB]
03.10.2017 - 23.10.2017  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [pdf 35 kB]
13.10.2017 - 24.10.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 23. října 2017 [pdf 48 kB]
17.10.2017 - 05.11.2017  Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 60 kB]
23.10.2017 - 05.11.2017  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vysokém Veselí [pdf 95 kB]
05.11.2017 - 15.12.2017  Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 146 kB]
06.11.2017 - 15.12.2017  Veřejná nabídka - směna pozemku [pdf 726 kB]
08.11.2017 - 07.12.2017  Podchlumí - Návrh rozpočtu na r. 2018 [pdf 777 kB]
08.11.2017 - 07.12.2017  Podchlumí - Návrh rozpočtu na r. 2018 - finanční příloha [pdf 339 kB]
10.11.2017 - 15.12.2017  Přechodná úprava provozu v ulici Zimmermanova [pdf 735 kB]
13.11.2017 - 27.12.2017  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2018 [pdf 199 kB]
20.11.2017 - 31.12.2020  Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí" [pdf 94 kB]
08.12.2017 - 20.12.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. prosince 2017 [pdf 48 kB]
20.12.2017 - 31.01.2018  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o odpadech [pdf 53 kB]

2016
06.01.2016 - 31.01.2016  Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe [pdf 122 kB]
06.01.2016 - 31.01.2016  Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe [pdf 524 kB]
08.01.2016 - 20.01.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. ledna 2016 [pdf 23 kB]
13.01.2016 - 31.01.2016  Opatření obecné povahy - Národní plán povodí labe [pdf 157 kB]
30.01.2016 - 09.02.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 8. února 2016 [pdf 46 kB]
08.02.2016 - 15.03.2016  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zpevnění chodníku na hřbitově [pdf 72 kB]
09.02.2016 - 30.04.2019  Oblastni charita Jičin - smlouva o poskytnutí příspěvku [pdf 769 kB]
09.02.2016 - 14.03.2016  Oblastni charita Jičin - příspěvek [pdf 924 kB]
15.03.2016 - 11.04.2016  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Oprava objektu pro spolkovou činnost [pdf 76 kB]
30.03.2016 - 12.06.2016  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2015 [pdf 1066 kB]
11.04.2016 - 30.04.2016  Pronájem pozemku - veřejná nabídka [pdf 540 kB]
22.04.2016 - 03.05.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 2. května 2016 [pdf 91 kB]
29.04.2016 - 12.06.2016  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2015 [pdf 4197 kB]
10.05.2016 - 01.06.2016  Veřejná nabídka pronájmu nebytových prostor v č.p. 5 pro obchod [pdf 94 kB]
13.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na úpravu obecni stodoly [pdf 4197 kB]
24.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na zpevnění chodníku na hřbitově a parkoviště [pdf 591 kB]
24.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na opravu chodníku na ulici 1. máje [pdf 573 kB]
15.06.2016 - 03.01.2017  Elektronická evidence tržeb - základní informace [pdf 118 kB]
16.06.2016 - 16.09.2016  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/71 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 74 kB]
24.06.2016 - 16.09.2016  Výzva "Oprava chodníku v ulici Husova ve Vysokém Veselí" [pdf 742 kB]
18.07.2016 - 30.07.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. července 2016 [pdf 92 kB]
21.07.2016 - 10.01.2019  Informační leták města Vysokého Veselí - změna svozu odpadů [pdf 32 kB]
08.08.2016 - 16.09.2016  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č. p. 5 jako obchod [pdf 496 kB]
30.08.2016 - 01.02.2017  Oprava chodníku v ulici Husova [pdf 336 kB]
09.09.2016 - 14.02.2017  Nemovitosti s nedostatečně ident. vlastníkem - údaje k 1. 9. 2016 [pdf 151 kB]
16.09.2016 - 17.10.2016  Oznámení o volbách do zastupitelstev krajů [pdf 61 kB]
19.09.2016 - 17.10.2016  Projednání zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 177 kB]
08.10.2016 - 06.12.2016  Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016 [pdf 834 kB]
08.10.2016 - 06.12.2016  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR [pdf 69 kB]
18.10.2016 - 27.10.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. října 2016 [pdf 48 kB]
18.10.2016 - 03.01.2017  Veřejná nabídka k pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici [pdf 65 kB]
19.10.2016 - 03.01.2017  Elektronická evidence tržeb - upozornění podnikatelům [pdf 666 kB]
01.11.2016 - 16.12.2016  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2017 [pdf 33 kB]
02.11.2016 - 02.11.2018  Pořízení zametacího vozu [pdf 150 kB]
02.11.2016 - 02.11.2019  Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa [pdf 144 kB]
11.11.2016 - 30.11.2016  Oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600012014 [pdf 406 kB]
15.11.2016 - 03.01.2020  Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 1203 kB]
16.11.2016 - 03.01.2017  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2017 [pdf 88 kB]
19.11.2016 - 03.01.2017  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Oprava hygienických zařízení v ZŠ [pdf 83 kB]
28.11.2016 - 08.12.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 7. prosince 2016 [pdf 49 kB]
06.12.2016 - 03.01.2020  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova" [pdf 408 kB]
06.12.2016 - 03.01.2020  Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS [pdf 363 kB]

2015
07.01.2015 - 07.08.2015  Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“ [pdf 234 kB]
08.01.2015 - 22.02.2016  Zjišťovací řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ [pdf 235 kB]
10.02.2015 - 21.05.2015  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1.2.2015 [pdf 155 kB]
12.02.2015 - 21.04.2015  Změna záplavového území významného vodního toku Cidlina [pdf 202 kB]
12.02.2015 - 13.04.2015  Veřejná nabídka dvou pozemků v katastrálním území Vysoké Veselí [pdf 202 kB]
12.02.2015 - 21.04.2015  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městy Jičín a Vysoké Veselí [pdf 2575 kB]
12.02.2015 - 21.04.2015  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení: Oprava ulice Zahradní [pdf 74 kB]
13.02.2015 - 14.05.2015  Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy [pdf 72 kB]
18.02.2015 - 10.03.2015  Smlouva o dílo „Energeticky úsporná opatření na objektu ZŠ - Vysoké Veselí“ [pdf 1909 kB]
27.02.2015 - 10.03.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 9. března 2015 [pdf 52 kB]
09.03.2015 - 13.04.2015  Záměr města Vysoké Veselí darovat pozemky Královéhradeckému kraji [pdf 53 kB]
24.03.2015 - 13.04.2015  Veřejná nabídka pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici ve Vysokém Veselí [pdf 86 kB]
01.04.2015 - 21.04.2015  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek [pdf 419 kB]
03.04.2015 - 14.04.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 13. dubna 2015 [pdf52 kB]
07.04.2015 - 20.04.2015  Pozvánka na besedu o právech, povinnostech a ochraně občanů při exekucích [pdf 271 kB]
15.04.2015 - 21.04.2015  Oznámení pozemní aplikace insekticidu Nurelle D - oznámení podává Agro Žlunice, a. s. [pdf 328 kB]
15.04.2015 - 19.05.2015  Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí [pdf 268 kB]
21.04.2015 - 14.05.2015  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2014 [pdf 111 kB]
28.04.2015 - 07.08.2015  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015 [pdf 221 kB]
28.04.2015 - 07.08.2015  Inf. ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nem. věcí v roce 2015 [pdf 177 kB]
28.04.2015 - 14.05.2015  Záměr č. 21/2015 darovat pozemky v k. ú. a obci Vysoké Veselí [pdf 362 kB]
19.05.2015 - 04.12.2015  Celkové vyúčtování vodného a stočného [pdf 172 kB]
21.05.2015 - 07.08.2015  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 5. 2015 [pdf 221 kB]
21.05.2015 - 07.08.2015  Rekonstrukce části komunikace III/28044 Vysoké Veselí - Žeretice - Slatiny [pdf 548 kB]
29.05.2015 - 07.08.2015  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2014
06.06.2015 - 16.06.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 15. května 2015 [pdf 43 kB]
16.06.2015 - 04.12.2015  Schválení účetní závěrky města Vysoké Veselí [pdf 2783 kB]
24.06.2015 - 04.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu [pdf 180 kB]
26.06.2015 - 04.12.2015  Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Vysoké Veselí [pdf 347 kB]
09.07.2015 - 07.08.2015  Veřejná nabídka pozemku č. 487/49 o výměře 208 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 72 kB]
14.07.2015 - 26.10.2017  Částečná uzavírka silnice v prostoru mostu přes mlýnský náhon u Nového rybníka [pdf 510 kB]
28.07.2015 - 04.12.2015  Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice III. tř. č. 28044 Vysoké Veselí-Slatiny [pdf 1494 kB]
30.07.2015 - 04.12.2015  Úprava autobusové dopravy v době uzavírky silnice Vysoké Veselí - Žeretice [pdf 129 kB]
31.07.2015 - 04.12.2015  Opatření obecné povahy při nedostatku vody [pdf 154 kB]
07.08.2015 - 04.12.2015  Veřejná nabídka pronajmutí nebytové prostory v č.p. 5 jako obchod [pdf 72 kB]
10.08.2015 - 04.12.2015  Zahájení řízení o změně katastrálních hranic [pdf 163 kB]
18.08.2015 - 04.12.2015  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/34, díl a, o výměře 7 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 72 kB]
19.08.2015 - 04.12.2015  Prodloužení termínu uzavírky Žeretice - Slatiny [pdf 508 kB]
21.08.2015 - 04.12.2015  Směna pozemků [pdf 293 kB]
21.08.2015 - 04.12.2015  Výzva k přihlášení zájemců o pracovníka na výkon úředníka úz. samosprávného celku [pdf 84 kB]
27.08.2015 - 15.09.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 7. září 2015 [pdf 23 kB]
29.09.2015 - 29.09.2018  Podpora Královéhradeckého kraje na opravu ulice Zahradní ve Vysokém Veselí [pdf 37 kB]
14.10.2015 - 04.12.2015  Záměr č. 62/2015 darovat pozemky v k. ú. a obci Vysoké Veselí [pdf 207 kB]
02.11.2015 - 31.12.2016  Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2016 [pdf 38 kB]
03.11.2015 - 01.06.2016  Veřejná nabídka pronajmutí nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci [pdf 358 kB]
18.10.2015 - 21.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 182 kB]
18.11.2015 - 21.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Veselská Lhota [pdf 182 kB]
20.11.2015 - 21.12.2015  Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu podchlumí na rok 2016 [pdf 78 kB]
27.11.2015 - 08.12.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 7. prosince 2015 [pdf 23 kB]
08.12.2015 - 28.12.2015  Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Veselí č.1/2015 [pdf 82 kB]

2014
14.02.2014 - 26.02.2014  Pozvánka na zasedání městskoho zastupitelstva dne 24. 2. 2014 [pdf 31 kB]
21.02.2014 - 21.05.2014  Stanovisko MŽP k návrhu „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020“ [pdf 154 kB]
25.02.2014 - 31.12.2023  Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Veselí č.1/2014 [pdf 72 kB]
13.03.2014 - 18.07.2014  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí [pdf 68 kB]
27.03.2014 - 21.05.2014  Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu varroázy včel [pdf 239 kB]
16.04.2014 - 21.05.2014  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [pdf 125 kB]
16.04.2014 - 21.05.2014  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [pdf 170 kB]
16.04.2014 - 21.05.2014  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2013
28.04.2014 - 12.05.2014  Statické zajištění tělocvičny [pdf 1433 kB]
29.04.2014 - 21.05.2014  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013
02.05.2014 - 05.11.2014  Oznámení o zamýšleném převodu nemovitostí ve Veselské Lhotě [pdf 732 kB]
15.05.2014 - 21.05.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva v pondělí 19. května 2014 [pdf 31 kB]
21.05.2014 - 05.11.2014  Účetní uzávěrka obce Vysoké Veselí za rok 2013 [pdf 1500 kB]
06.06.2014 - 27.02.2015  Změna rozsahu záplavového území významného vodního toku Cidlina [pdf 166 kB]
06.06.2014 - 27.02.2015  Mapa záplavového území v okolí Vysokého Veselí [pdf 20360 kB]
12.06.2014 - 05.11.2014  Protokol o schvalování účetní uzávěrky [pdf 340 kB]
25.06.2014 - 23.10.2014  Oznámení pro volby do zastupitelstva obce dne 10.10. - 11.10.2014 [pdf 69 kB]
09.07.2014 - 19.08.2014  Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu [pdf 2169 kB]
18.07.2014 - 30.07.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 28. července 2014 [pdf 32 kB]
18.07.2014 - 12.06.2016  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí [pdf 90 kB]
25.07.2014 - 19.08.2014  Výběr zhotovitele zakázky "Energeticko úsporná opatření na objektu základní školy" [pdf 565 kB]
30.07.2014 - 23.10.2014  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem s údaji k 1.7.2014 [pdf 38 kB]
21.08.2014 - 06.09.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 1. září 2014 [pdf 31 kB]
29.09.2014 - 05.10.2014  Pozvánka města Vysoké Veselí a církve římskokatolické na varhanní koncert [pdf 118 kB]
05.10.2014 - 05.11.2014  Veřejná nabídka - stavební pozemky [pdf 74 kB]
12.10.2014 - 10.02.2015  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2014 [pdf 67 kB]
22.10.2014 - 13.04.2015  Smlouva o dílo „Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Vysokém Veselí – I. a II. etapa“ [pdf 112 kB]
24.10.2014 - 05.11.2014  Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 3. 11. 2014 [pdf 81 kB]
30.10.2014 - 27.02.2015  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2015 [pdf 114 kB]
06.11.2014 - 27.02.2015  Veřejná nabídka pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 92 kB]
20.11.2014 - 27.02.2015  Žádost o spolupráci k návrhu změny stávající lokality CZ0523286 Rybník Smrkovák [pdf 433 kB]
30.10.2014 - 27.02.2015  Zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota [pdf 96 kB]
04.12.2014 - 23.12.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 15. prosince 2014 [pdf 52 kB]
29.12.2014 - 27.02.2015  Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014–2020 [pdf 214 kB]

2013
07.01.2013 - 21.05.2014  Informace o financování územního plánu města Vysoké Veselí [pdf 46 kB]
08.01.2013 - 17.01.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 16. ledna 2013 [pdf 31 kB]
09.01.2013 - 21.05.2014  Informace o financování obnovy barokního sousoší Piety z 19. století [pdf 49 kB]
12.01.2013 - 05.03.2013  Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. a 2. kole ve Vysokém Veselí [pdf 95 kB]
22.02.2013 - 07.04.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostíí [pdf 38 kB]
05.03.2013 - 25.03.2013  Závěrečný účet za rok 2012 [pdf 110 kB]
18.03.2013 - 02.04.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. března 2013 [pdf 31 kB]
25.03.2013 - 07.05.2013  Nařízení státní veterinární správy - zamezení šíření parazita včel kleštíka včelího [pdf 299 kB]
02.04.2013 - 21.05.2014  Informace o podpoře EU našemu městu v roce 2013 [pdf 614 kB]
07.04.2013 - 30.07.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa [pdf 68 kB]
12.04.2013 - 25.04.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 22. dubna 2013 [pdf 32 kB]
12.04.2013 - 07.05.2013  Pozvánka na přátelské posezení u příležitosti "Pálení čarodějnic" [pdf 245 kB]
18.04.2013 - 28.11.2013  Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Veselský háj [pdf 163 kB]
10.05.2013 - 28.11.2013  Závěrečný účet mikroregiounu Podchlumí za rok 2012 [pdf 1419 kB]
13.05.2013 - 27.08.2013  Veřejná nabídka pronájmu pozemku číslo 302/39 v k. ú. Vysoké Veselí. [pdf 40 kB]
13.05.2013 - 25.05.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 22. května 2013 [pdf 32 kB]
15.05.2013 - 27.08.2013  Sdělení Ministerstva životního prostředí [pdf 46 kB]
15.05.2013 - 27.08.2013  Závěr zjišťovacího řízení MŽP [pdf 66 kB]
10.06.2013 - 28.11.2013  Návrh plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Javorka a Cidlina-Sběř3 [pdf 111 kB]
17.06.2013 - 08.07.2013  Výzva k podání nabídek na zateplení budovy obecního úřadu [pdf 86 kB]
18.06.2013 - 08.07.2013  Veřejná zakázka na dodání zametacího vozu [pdf 568 kB]
09.07.2013 - 28.11.2013  Hodnocení výběrového řízení na zakoupení zametacího stroje [pdf 2660 kB]
05.07.2013 - 05.08.2013  Konkurz na pozici zaměstnanec města – obsluha zametacího stroje [pdf 66 kB]
18.07.2013 - 05.08.2013  Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu [pdf 2549 kB]
31.07.2013 - 28.11.2013  Písemná zpráva zadavatele - nákup komunální techniky [pdf 641 kB]
13.08.2013 - 27.08.2013  Rozhodnutí o jednotlivé letecké aplikaci [pdf 197 kB]
23.08.2013 - 28.11.2013  Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí [pdf 81 kB]
27.10.2013 - 18.01.2014  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vysokém Veselí [pdf 141 kB]
31.10.2013 - 28.11.2013  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2014 [pdf 76 kB]
31.10.2013 - 28.18.2013  Uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období [pdf 88 kB]
04.11.2013 - 18.01.2014  Návrh rozpočtu na rok 2014 [pdf 26 kB]
06.11.2013 - 21.11.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 19. listopadu 2013 [pdf 31 kB]
06.11.2013 - 21.11.2013  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 v katastru Veselská Lhota [pdf 174 kB]
28.11.2013 - 18.01.2014  Nabídka pozemků určených k pronájmu k zemědělské činnosti [pdf 30 kB]
28.11.2013 - 18.01.2014  Příloha - seznam pozemků určených k pronájmu [pdf 1888 kB]
14.12.2013 - 13.03.2014  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí [pdf 68 kB]
14.02.2013 - 14.02.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 24. února 2014 [pdf 31 kB]

2012
03.01.2012 - 02.04.2012  Pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici [pdf 30 kB]
18.01.2012 - 02.04.2012  Povolení výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů [pdf 154 kB]
17.02.2012 - 14.03.2012  Veřejná nabídka na směnu pozemků [pdf 31 kB]
16.03.2012 - 02.04.2012  Oznámení o závěrečném účtu města Vysoké Veselí za rok 2011 [pdf 45 kB]
16.03.2012 - 02.04.2012  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2011 [pdf 252 kB]
05.04.2012 - 28.05.2012  Konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Vysoké Veselí [pdf 29 kB]
25.05.2012 - 05.06.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 4. června 2012 [pdf 30 kB]
04.06.2012 - 15.10.2012  Závěrečný účet mikroregionu podchlumí za rok 2011 [pdf 131 kB]
04.07.2012 - 20.08.2012  Výzva k podání nabídek na akci: „Oprava knihovny“ [pdf 64 kB]
02.08.2012 - 15.10.2012  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 ve Vysokém Veselí [pdf 29 kB]
16.08.2012 - 06.09.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. srpna 2012 [pdf 30 kB]
20.08.2012 - 22.02.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí [pdf 42 kB]
06.09.2012 - 21.05.2014  Veřejně prospěšné práce - financování (1) [pdf 35 kB]
06.09.2012 - 21.05.2014  Veřejně prospěšné práce - financování (2) [pdf 36 kB]
20.09.2012 - 15.10.2012  Varování Ministerstva zdravotnictví ČR [pdf 46 kB]
15.10.2012 - 05.03.2013  Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012 [pdf 62 kB]
22.10.2012 - 19.12.2012  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání územního plánu Vysoké Veselí [pdf 1073 kB]
01.11.2012 - 05.03.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v kat. úz. Vysoké Veselí [pdf 328 kB]
07.11.2012 - 05.03.2013  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2013 [pdf 76 kB]
21.11.2012 - 05.03.2013  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2013 [pdf 27 kB]
29.11.2012 - 05.03.2013  Veřejná vyhláška NATURA 2000 o ochraně přírody [pdf 92 kB]
03.12.2012 - 19.12.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. prosince 2012 [pdf 31 kB]
19.12.2012 - 08.01.2013  Schválený územní plán města Vysoké Veselí

2011
07.02.2011 - 23.02.2011  Veřejná nabídka prodeje bytu [pdf 30 kB]
03.03.2011 - 19.03.2011  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 14. března 2011 [pdf 46 kB]
13.03.2011 - 18.04.2011  Závěrečný účet mikroregionu Podchlumí za rok 2010 [pdf 112 kB]
19.03.2011 - 23.06.2011  Nařízení krajské veterinární správy - zamezení šíření varroázy včel [pdf 1170 kB]
26.03.2011 - 23.06.2011  Nařízení krajské veterinární správy - opatření při výskytu nebezp. nákazy včelího plodu [pdf 199 kB]
30.03.2011 - 18.04.2011  Závěrečný účet MěÚ Vysoké Veselí za rok 2010 - oznámení o možnosti nahlédnutí [pdf 19 kB]
03.04.2011 - 02.04.2012  Návrh zadání územního plánu Vysokého Veselí (nová verze) - vyhláška [pdf 478 kB]
03.04.2011 - 22.10.2012  Návrh zadání územního plánu Vysokého Veselí (nová verze) [pdf 153 kB]
18.04.2011 - 27.04.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. dubna 2011 [pdf 30 kB]
27.05.2011 - 24.11.2011  Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rybník Smrkovák [pdf 39 kB]
13.06.2011 - 23.06.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 20. června 2011 [pdf 31 kB]
11.09.2011 - 15.09.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 12. září 2011 [pdf 30 kB]
15.09.2011 - 24.11.2011  Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 1050 kB]
21.10.2011 - 12.04.2012  Výsledky Veselských her, které se konaly dne 3. září 2011 [pdf 32 kB]
11.09.2011 - 24.11.2011  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku číslo 419 o výměře 264 m2 v k. ú. V. Veselí [pdf 30 kB]
12.11.2011 - 02.04.2012  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2012 [pdf 27 kB]
16.11.2011 - 02.04.2012  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2012 [pdf 76 kB]
11.09.2011 - 20.12.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 6. prosince 2011 [pdf 30 kB]

2010
02.02.2010 - 12.02.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 10. února 2010 [pdf 113 kB]
12.03.2010 - 25.07.2010  Záměr „Biodegradační plocha v areálu spol. Dřevařské závody Vysoké Veselí s. r. o.“ [pdf 164 kB]
16.03.2010 - 25.07.2010  Podrobné údaje „Biodegradační plocha v areálu spol. Dřev. závody V. Veselí s. r. o.“ [pdf 263 kB]
22.03.2010 - 25.07.2010  Veřejná nabídka prodeje pozemku číslo 319/1 o celkové výměře 9985 m2 [pdf 30 kB]
08.04.2010 - 25.07.2010  Biodegradační plochav areálu společnosti Dřevařské závody - zastavení řízení [pdf 118 kB]
08.04.2010 - 25.07.2010  Závěrečný účet mikroregionu Podchlumí za rok 2009 [pdf 118 kB]
08.04.2010 - 25.07.2010  Zařízení určené k biodegradaci odpadů – zastavení řízení [pdf 118 kB]
28.04.2010 - 11.05.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 10. května 2010 [pdf 22 kB]
06.05.2010 - 27.08.2010  Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu [pdf 47 kB]
19.05.2010 - 25.07.2010  Veřejná nabídka prodeje pozemků [pdf 30 kB]
29.05.2010 - 25.07.2010  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Vysokém Veselí [pdf 190 kB]
02.06.2010 - 03.04.2011  Návrh územního plánu Vysokého Veselí - vyhláška [pdf 438 kB]
02.06.2010 - 03.04.2011  Návrh zadání územního plánu pro Vysoké Veselí [pdf 131 kB]
19.07.2010 - 17.10.2010  Volební obvod a počet členů zastupitelstva [pdf 31 kB]
04.08.2010 - 27.08.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 9. srpna 2010 [pdf 28 kB]
04.08.2010 - 27.08.2010  Veřejná nabídka prodeje části pozemku č. 690/1 [pdf 348 kB]
11.08.2010 - 17.10.2010  Volby - počet členů komise [pdf 32 kB]
04.08.2010 - 27.08.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 6. září 2010 [pdf 44 kB]
25.08.2010 - 17.10.2010  Volební okrsek a jeho sídlo [pdf 20 kB]
26.08.2010 - 17.10.2010  Pronájem části pozemku číslo 690/1 [pdf 18 kB]
15.10.2010 - 16.12.2010  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2010 [pdf 84 kB]
15.10.2010 - 16.12.2010  Volby do Senátu Parlamentu ČR 2010 - výsledky hlasování ve Vysokém Veselí [pdf 36 kB]
27.10.2010 - 24.11.2011  Revize nemovitostí a digitalizace mapy katastru Vysoké Veselí [pdf 1570 kB]
01.11.2010 - 09.11.2010  Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva [pdf 24 kB]
07.12.2010 - 01.03.2011  Veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje [pdf 84 kB]

2009
26.04.2009 - 12.05.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 11. května 2009 [pdf 21 kB]
12.06.2009 - 23.06.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 22. června 2009 [pdf 22 kB]
11.08.2009 - 29.08.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 28. srpna 2009 [pdf 21 kB]
26.10.2009 - 16.11.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 11. listopadu 2009 [pdf 21 kB]
02.11.2009 - 17.02.2010  Veřejná nabídka nájmu pozemků KN číslo 477/115 3337 m2, KN číslo 477/111 3174 m2 [pdf 20 kB]
12.11.2009 - 17.02.2010  Veřejná nabídka pozemku k prodeji o výměře 14 m2 [pdf 20 kB]
02.12.2009 - 30.12.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 16. prosince 2009 [pdf 114 kB]
30.12.2009 - 18.01.2010  Prodej bytu v č. p. 183/14 [pdf 20 kB]

2008
09.02.2008 - 07.01.2009  Informační leták města Vysoké Veselí [pdf 126 kB]
06.03.2008 - 30.04.2008  Prodej stavebního pozemku číslo 482/23 o výměře 143 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 113 kB]
06.03.2008 - 30.04.2008  Výběrové řízení "Správce obce" pro Českou pojišovnu [pdf 24 kB]

2007
01.03.2007 - 12.12.2007  Prodej budovy bývalé školky, pronájem nebytových prostor [pdf 122 kB]
04.06.2007 - 30.04.2008  Prodej stavebního pozemku číslo 193 o výměře 268 m2 v k. ú. Vysoké Veselí [pdf 113 kB]

Zpět
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů