Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení

Obec Vysoké Veselí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Předseda poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček, podle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů stanovil s účinností od 22. června 2007 obec Vysoké Veselí v Královehradeckém kraji městem.

Posláním našeho města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony ( viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích ).
Zpět na veřejné informace
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů