Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Opravné prostředky
Opravné prostředky
   Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, nebo městské rady se podávají písemně prostřednictvím kanceláře starosty nebo poštou, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatřením městské rady nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Hradci Králové.

   Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu, které  ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno se podává prostřednictvím stavebního úřadu.

    Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo zástupce starosty.
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů