Územní plán města Vysoké Veselí - Změna č. 1

 Úvodní stránka ►  Úřední deska ► Změna č. 1
  1. Veřejná vyhláška o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu vysoké veselí   [pdf 1065 kB]
  2. Změna č. 1 - Návrh - Textová část  [pdf 768 kB]
  3. Výkres základního členění území - výřez   [pdf 240 kB]
  4. Hlavní výkres - výřez   [pdf 207 kB]
  5. Koordinační výkres - výřez   [pdf 385 kB]
  6. Výkres předpokládaných zábor ů půdního fondu - výřez   [pdf 224 kB]
  7. Rozdělovník   [pdf 102 kB]
Zpět
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů